AQUA Innotech (Thailand) Co., Ltd.

AQUA Innotech (Thailand) Co., Ltd.40 ปี แห่งความเป็นเลิศ
BRITA GmbH
เป็นผู้ให้บริการชั้นนำของโลกด้าน การกรองน้ำ มากกว่า 40 ปี เริ่มต้นจากการเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวซึ่งมีฐานการผลิตใน Taunusstein ในปัจจุบันได้กลายเป็นบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ ทั้งนี้ยังคงรูปแบบบริษัทในลักษณะการเป็นธุรกิจที่ดำเนินการโดยครอบครัว ซึ่งใส่ใจเป็นอย่างยิ่งในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม, สิ่งแวดล้อม, รวมทั้งบุคคลากรและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อ่านเพิ่มเติม....