การชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการ

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โปรดโอนเงินมาที่บัญชีธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิการไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน มาที่ 0-2249-3068 หรือ e-mail รูปใบโอนเงิน มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หลังจากได้รับเอกสารการโอนเงิน จะส่งสินค้าในวันทำการถัดไป

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท ชื่อบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

 ธนาคารกรุงเทพ

สาขาถนนจันทน์ สะพาน 5 219-0-49787-1 ออมทรัพย์ บริษัท อควาอินโนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารกรุงไทย

 ธนาคารกรุงไทย

สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 492-0-02445-2 ออมทรัพย์ บริษัท อควาอินโนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารกสิกรไทย

 ธนาคารกสิกรไทย

สาขาเซ็นทรัล บางนา 2 664-2-04752-1 ออมทรัพย์ บริษัท อควาอินโนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ธนาคารไทยพาณิชย์

 ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 227-2-05517-6 ออมทรัพย์ บริษัท อควาอินโนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

การแจ้งการโอนเงิน

เมื่อท่านโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน มาที่ 0-2249-3068 หรือ e-mail รูปใบโอนเงิน มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หลังจากได้รับเอกสารการโอนเงิน จะส่งสินค้าในวันทำการถัดไป