เหยือกกรองน้ำ

เหยือกกรองน้ำ BRITA ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ด้วยระบบไส้กรอง Maxtra

นวัตกรรมการกรองนํ้าแบบพกพาจากเยอรมนีที่สมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้น้ำดื่มคุณภาพในบ้านพักของท่าน โดย BRITA ใช้ไส้กรองระบบ Maxtra เพื่อลดการเกิดตะกรัน คลอรีน และสารปนเปื้อนในน้ำประปา ทั้งนี้ BRITA สามารถกรองน้ำประปาให้ปราศจากกลิ่น ท่านสามารถใช้น้ำที่ผ่านการกรองสำหรับเครื่องดื่มแก้วโปรดของท่าน หรือใช้ในการประกอบอาหาร นอกจากนี้ น้ำที่ผ่านการกรองยังสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของท่านโดยการลดการเกิดตะกรัน 

สั่งซื้อสินค้า...