BRITA : fill&enjoy fun

BRITA fill&enjoy Fun : enjoy fresh, great-tasting filtered water without having to transport big, bulky bottles into your home. Its smaller format makes it is ideal for singles and couples. Plus, the embedded cup icons let you precisely measure one or two cups of water.

เหยือกกรองน้ำ

เหยือกกรองน้ำ BRITA ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ด้วยระบบไส้กรอง Maxtra

นวัตกรรมการกรองนํ้าแบบพกพาจากเยอรมนีที่สมบูรณ์แบบ มีการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้น้ำดื่มคุณภาพในบ้านพักของท่าน โดย BRITA ใช้ไส้กรองระบบ Maxtra เพื่อลดการเกิดตะกรัน คลอรีน และสารปนเปื้อนในน้ำประปา ทั้งนี้ BRITA สามารถกรองน้ำประปาให้ปราศจากกลิ่น ท่านสามารถใช้น้ำที่ผ่านการกรองสำหรับเครื่องดื่มแก้วโปรดของท่าน หรือใช้ในการประกอบอาหาร นอกจากนี้ น้ำที่ผ่านการกรองยังสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนของท่านโดยการลดการเกิดตะกรัน 

สั่งซื้อสินค้า...

ไส้กรอง

หัวใจของระบบการกรอง BRITA คือ ไส้กรองน้ำที่มีคุณภาพสูงสุด

ไส้กรองสามารถดูดซับตะกรัน คลอรีน และสิ่งปนเปื้อนจากน้ำประปา เพื่อให้ได้น้ำดื่มคุณภาพ ไส้กรองควรจะเปลี่ยนทุกๆ 2 เดือน BRITA มีการผลิตไส้กรอง 4 รุ่น คือ

ข้อดีของเทคโนโลยี MAXTRA เป็นนวัตกรรมการกรองที่มีด้วยการผสานกันของ MICROPOREFILTER และ PROTECTFILTER ซึ่งทำให้ท่านมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ในการกรองที่เป็นเลิศจากระบบการกรองของเรา

สั่งซื้อสินค้า...

เทคโนโลยี

BRITA – เครื่องหมายการค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจ

บริต้า เทคโนโลยีกว่า 40 ปีที่ชื่อของ BRITA ได้เป็นที่รู้จักทั่วโลกในเรื่องของความสามารถ ความชำนาญ และการอุทิศตนเพื่อการกรองน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ก่อตั้งขึ้นในปี 1966

BRITA เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำแบบตั้งโต๊ะและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลดความ กระด้างของน้ำ ในปัจจุบัน การพัฒนาของบริษัทเครือข่าย ผลิตภัณฑ์และการขายเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับใช้ภายในครัวเรือน และทางพาณิชย์ ซึ่งเครื่องกรองน้ำที่จำหน่ายในแต่ละประเทศอาจมีรุ่นที่ต่างกัน

ผู้คนใน 70 กว่าประเทศทั่วโลกต่างไว้วางใจเครื่องกรองน้ำ BRITA ด้วยประสบการณ์กว่าทศวรรษ ในการวิจัยอย่างลึกซึ้ง การมุ่งมั่นในคุณภาพ และผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ จึงทำให้ในปัจจุบัน BRITA กลายเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและคุณภาพอย่างแท้จริง